พม.ชุมพร ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

          วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ในถิ่นทุรกันดาร ณ วัดห้วยเหมือง หมู่ที่ 13 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: