พม.ชุมพร ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

มอบหมายให้ นางปุณรัตน์ เมืองงาม หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด

ณ วัดถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรโดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี


วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567


Share: