พม.ชุมพร ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ หรือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 3 หลังในพื้นที่ ตำบลทุ่งระยะ ตำบลวิสัยใต้ และตำบลปากแพรก อำเภอสวี

จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

 

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567


Share: