พม.ชุมพร ร่วมมอบรถเข็นวีลแชร์และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม

       นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นางขนิษฐา พูลศิริรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดชุมพร และ พม. 1 เดียว หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร คณะครูโรงเรียน

บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

เพื่อร่วมมอบรถเข็นวีลแชร์และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับเด็กหญิงอายุ 9 ปี ซึ่งเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวตั้งแต่

กำเนิด อาศัยอยู่กับตาและยาย ครอบครัวประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้สั่งการ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานต่อไป

วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567


Share: