พม.ชุมพร ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ประจำปี 2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และหน่วยงาน พม. หนึ่งเดียว จังหวัดชุมพร

ออกหน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ร่วมกับเทศบาลตำบลวังไผ่

และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 44 ณ จุดบริการประชาชนและลดอุบัติเหตุทางถนน

บริเวรสี่แยกปฐมพร ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567


Share: