พม.ชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชน

จังหวัดชุมพร ประจำปี 2567

                      นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬา

อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2567 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาคารแปดเหลี่ยม

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายนพพร อุสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน2567


Share: