พม.ชุมพร ลงพื้นที่งานประจำปี จัดระเบียบคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง ตามพระราชบัญญัติ

การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

             นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่

ร่วมกับหน่วยงาน พม.หนึ่งเดียว และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตำรวจ และ อพม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่งานประจำปี

ณ วัดเทพเจริญ (วัดถ้ำรับร่อ) ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เพื่อรณรงค์จัดระเบียบคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง ตามพระราชบัญญัติ

การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 รวมถึงให้บริการคำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ที่มา

แสดงความสามารถ จำนวน 2 ราย และประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567


Share: