พม.ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานประกอบการในจังหวัดชุมพรที่จ้างงานคนพิการ

             นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้

นายธนวัฒน์ เศลาอนันต์ นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานประกอบการในจังหวัดชุมพร

ที่จ้างงานคนพิการ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ บริษัทโชคอนันต์ชุมพรจำกัด บริษัทสวีปิยะแก๊สจำกัด สาขาสวี บริษัทหลังสวนวู้ดจำกัด 

บริษัทเงินงามจำกัด บริษัทภาคใต้ทรายทองจำกัด


วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567


Share: