พม.ชุมพร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ผู้ที่มีความประสงค์ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายศกร สวัสดิ์ศรี

พนักงานธุการ ระดับ ๔ และนายวรท รักช่วย นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ผู้ที่มีความประสงค์

ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลท่าแซะ ตำบลนากระตาม ตำบลท่าข้าม ตำบลรับร่อ ตำบลหงษ์เจริญ

และตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๗ ราย เพื่อนำเข้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดชุมพร พิจารณาคัดเลือกเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ต่อไป


วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567


Share: