พม. ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

         วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายธนันธาดา ฐิตะทัต นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ นางสาวดาวนภา สุพมิตร นักพัฒนาสังคม และนายธีรพล สระเพชร พนักงานพิมพ์ ระดับ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อำเภอละแม อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอเมืองชุมพร จำนวน 6 ราย เพื่อสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินฯ จากกองทุนผู้สูงอายุ


Share: