พม.ชุมพร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือหญิงพิการ ตามที่ได้ออกสื่อโซเซียล “ลูกโกงที่ดิน”

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยม บ้านสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้ออกสื่อโซเซียล ลูกโกงที่ดิน ได้ร่วมกับผู้นำเทศบาล ตำบลละแม กรณี นางลำดวน สอนทุ่งใน คนพิการทางการเคลื่อนไหว อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ได้ให้คำปรึกษาทางกฏหมาย และพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share: