พม.ชุมพร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุมีฐานะยากจน

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางปุณรัตน์ เมืองงาม

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเครสะห์ปฏิบัติการ นางสาวมัณฑนา ศรีไสว พี่เลี้ยง และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเเละอสม. ลงพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าเเซะ จังหวัดชุมพร เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุมีฐานะยากจน

มีภาระต้องดูเเลหลาน 6 คน เนื่องจากมารดาของเด็กทอดทิ้งเด็ก 3คน และมารดาของเด็กอีก 3 คนปอดติดเชื้อ รับการรักษา

อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤติ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ บิดาของเด็กทั้งสองครอบครัวทอดทิ้ง

ยายของเด็กซึ่งเป็ยผู้สูงอายุ ต้องดูแลเด็กทั้ง 6 คน ครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ต้องอาศัยอยู่ในที่พักของนายจ้างซึ่งสภาพเก่าทรุดโทรม ไม่เหมาะสมในการอยู่อาศัย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

1.ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว 3,000 บาท

2 ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินช่่วยค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ เดือนละ 2,000 บาท

3. ประสานผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเเจ้งเกิดให้แก่หลานคนเล็กซึ่งอายุ2 ปี เเต่ยังไม่ได้แจ้งเกิด

4. ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ในการลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หลังจากแจ้งเกิด

เรียบร้อยเเล้ว พร้อมติดตามให้ความช่วยเหลือตามภารกิจ ต่อไป

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567


Share: