พม.ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

เข้าร่วมกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567


Share: