พม.ชุมพร เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 4

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ

เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และหน่วยงาน พม. หนึ่งเดียว

เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

ประจำปี 2567 ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต หมู่ที่ 12 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการ

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567


Share: