พม.ชุมพร เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมต่อความเท่าเทียม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรมอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ทีม One Home จังหวัดชุมพร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ ตลาดนัดศาลาลอย ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร และตลาดเอกชัย(สี่แยกท่าข้าม) ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมต่อความเท่าเทียม เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล


Share: