พม.ชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อร่วมวางแผน หาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ กรณี พระภิกษุ (วัดเขาสร้อยทอง) มีอาการเจ็บป่วย

     วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายวรท รักช่วย นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านคอกม้า ลงพื้นที่วัดเขาสร้อยทอง ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อร่วมวางแผน หาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ กรณี พระภิกษุ (วัดเขาสร้อยทอง) มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นโรคมะเร็งกล่องเสียงและหมอนรองกระดูกเคลื่อน ซึ่งพระภิกษุท่านเองแจ้งความประสงค์จะขอลาสิกขา เพื่อเข้าพักในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เนื่องจากจะต้องพบแพทย์ต่อเนื่อง เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยดังกล่าว เบื้องต้นพระภิกษุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยให้อาหารทางสาย และทำแผลบริเวณคอได้ด้วยตนเอง
     จากการร่วมวางแผนให้ความช่วยเหลือ มีแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
     1. สนง.พมจ.ชุมพร ได้ประสานเทศบาลตำบลบางสน เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้เข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง – พนักตัก
     2. สนง.พมจ.ชุมพร ประสานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้เข้ารับการสงเคราะห์ ในกรณีที่คุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง – พนักตัก
     3. ขณะที่รอการประสานเข้าพักในสถานสงเคราะห์คนชรา ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจะพักอยู่ที่วัดเขาสร้อยทอง โดยมี เจ้าอาวาสให้การดูแลเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านคอกม้า เข้ามาดูแลทำความสะอาดแผลที่บริเวณคอทุกวัน และเทศบาลตำบลบางสนจะนำรถมารับ – ส่ง ในกรณีต้องไปพบแพทย์ตามนัด


Share: