พม. ชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายแรงงานประมงทะเล

        วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมาย นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายภาณุพงศ์ ทวิชศรี ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ จาก สนง.อัยการจังหวัดชุมพร ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร สนง.แรงงานจังหวัดชุมพร สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรปากน้ำชุมพร ได้ร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายแรงงานประมงทะเล ชาวเมียนมา เพศชาย จำนวน 1 คน ที่เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ชุมพรฯ สาเหตุจากการถูกทำร้ายร่างกาย ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
        ผลการคัดแยกฯ ของทีมสหวิชาชีพ ยังไม่สามารถลงความเห็นได้ว่าเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่ จึงนัดประชุมเพื่อลงความเห็นอีกครั้ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร


Share: