พม.ชุมพร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์เพื่อคัดกรองเบื้องต้นตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM) ณ ด่านตรวจยานพาหนะชุมพร

         เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการร่วมกับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสลุย เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจยานพาหนะชุมพร เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5บก.ปคม. และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร สัมภาษณ์เพื่อคัดกรองเบื้องต้นตามกลไก การส่งต่อระดับชาติ (NRM) ณ ด่านตรวจ ยานพาหนะชุมพร โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 52 คน แบ่งเป็น เพศชาย จำนวน 36 คน เพศหญิง จำนวน 13 คน เด็กชายจำนวน 3 คน จากการคัดกรองเบื้องต้นฯ พบว่า ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เนื่องจากทั้งหมดสมัครใจเดินทาง เพื่อไปหางานทำ ที่ประเทศ มาเลเซียกับญาติหรือเพื่อน ไม่มีการหลอกลวง บังคับขู่เข็ญ ไม่พบพฤติการณ์ตามข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือ การบังคับใช้เเรงงานหรือบริการ จึงประสานพนักงาน สอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


Share: