พม.ชุมพร ให้ความรู้เรื่อง ” การพัฒนาทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ชุมชน ” ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอหลังสวน

          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ชุมพร ไปให้ความรู้เรื่อง ” การพัฒนาทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชุมชน “ แก่กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอหลังสวน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอหลังสวน วัดแหลมทราย หมู่ที่ 11 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


Share: