พม.ชุมพร ให้ความรู้ เรื่อง “การพัฒนาทักษะชีวิต และการเตรียมความพร้อมก่อนกลับเข้าสู่ชุมชน”

           วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “การพัฒนาทักษะชีวิต และการเตรียมความพร้อมก่อนกลับเข้าสู่ชุมชน” แก่กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รุ่นที่ 4 จำนวน 50 คน ณ กองร้อยตำรวจตระเวรชายแดน ที่ 414 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร


Share: