พม. มอบเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ให้แก่ผู้แทนจาก อปท. ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจของผู้พิการที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 3 แห่ง  ประกอบด้วย
1. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จำนวน 1 ราย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง จำนวน 1 ราย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา จำนวน 1 ราย


Share: