พม. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “รวมใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อเเผ่นดิน” จังหวัดชุมพร

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “รวมใจไทย ปลุกต้นไม้ เพื่อเเผ่นดิน” จังหวัดชุมพร เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณสะพานสามเเก้วถึงศาลากลางจังหวัดชุมพร โดย นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีฯ


Share: