พม.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งขอความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายวรท รักช่วย นักสังคมสงเคราะห์ นายกิติศักดิ์ ชูกลาง จนท. ศปก. ร่วมกับ ส.อบต.เขาทะลุ ลงพื้นที่ ต.เขาทะลุ อ.สวี เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งขอความช่วยเหลือเป็นเงิน สงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 10 ราย


Share: