พม. ลงพื้นที่ กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ดำรงธรรม

วันที่ 22 เมษายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ดำรงธรรม ประสบปัญหาบุตรชายอายุ 17 ปี ป่วย ด้วยโรคธาลัสซีเมีย ไม่เงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล สำนักงานพัฒนาสังคม จึงพิจารณาให้ความ ช่วยเหลือดังนี้
1. พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนในเบื้องต้น
2. แนะนำสิทธิในการขึ้นทะเบียนคนพิการแก่บุตรชายของผู้ร้องเนื่องจากขณะนี้แขนขาอ่อนแรง ไม่สามารถเดินเเละช่วยเหลือตนเองได้ และสิทธิในการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3. ประสานเทศบาลเมืองหลังสวนในการดูแลต่อเนื่อง และดำเนินการขอรับความช่วยเหลือเข้าเป็น ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ต่อไป


Share: