พม. ลงพื้นที่ หมู่บ้านเอื้ออาทร จังหวัดชุมพร กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 3 หลัง

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และนายวรท รักช่วย นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เคหะชุมชนชุมพร ลงพื้นที่ หมู่บ้านเอื้ออาทร จังหวัดชุมพร กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 3 หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 103/432 103/433 และ 103/434 ซึ่งมีทรัพย์สินเสียหายหลายรายการ แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชิวิต ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฯ ได้พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินต่อไป


Share: