พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคม

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: