กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย

วันที่ 2 เมษายน 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล และประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสูติเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ได้ เวียนมาบรรจบครบรอบ 66 พรรษา ณ บริเวณหอประชุมจังหวัดชุมพร โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: