มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล

วันที่ 29 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล จำนวน 30 ราย เพื่อผู้สูงอายุนำเงินไปประกอบอาชีพตามที่ร้องขอ พร้อมนี้ ได้พบปะพูดคุยและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา
แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานมอบ


Share: