มอบโล่เชิดชูเกียรติแด่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม (ระดับจังหวัด) และครอบครัวร่มเย็นจังหวัดชุมพร ประจำปี 2564

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติแด่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่าง ที่ดีในสังคม (ระดับจังหวัด) ประจำปี 2564 จำนวน 3 ราย คือ 1. นายสมชาย โกสิทธิ์ อายุ 84 ปี หมู่ที่ 2 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 2. นาย  สมพงษ์ จันทร์สิงห์ อายุ 77 ปี หมู่ที่ 3 ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 3. นางละเมียด มณเฑียรทอง อายุ 87 ปี หมู่ที่ 6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร และมอบโล่ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดชุมพร ประจำปี 2564 จำนวน 1 ราย คือ นายกิตติ เทพเต็ม อายุ 67 ปี หมู่ที่ 1 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ศาลากลางจังหวัด ชุมพร


Share: