ยินดีต้อนรับ พมจ.ชุมพร (นางสาววัชรี ศรีเสือ)

วันที่ 31 มกราคม 2565 นางสาวรัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัวหวัดชุมพร สัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหน่วยงานทีม One Home จังหวัดชุมพร  ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

S__26288134
S__26288132

Share: