ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่ สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 เมษายน 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่ สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวัสดิการที่เหมาะสม ของคนพิการ ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ณ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร


Share: