ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กหญิงอายุ 10 ปี เป็นคนพิการซ้ำซ้อน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการลงพื้นที่ ม.12 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร เนื่องจากได้รับการประสานจากสื่อมวลชนในพื้นที่ กรณีเด็กหญิงอายุ 10 ปี เป็นคนพิการซ้ำซ้อน แขนขาเกร็งอ่อนเเรงตั้งเเต่อายุได้ 2 ปี ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มารดาทอดทิ้งอาศัยอยู่กับปู่ย่าและบิดา ครอบครัว มีความต้องการที่จะให้เด็กเข้ารับการทำกายภาพบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการจึงขอความช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการให้ความช่วยเหลือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชุมพร พิจารณาดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เเก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร โรงพยาบาลสวี องค์การบริหารส่วนตำบลครน เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานต่อไป


Share: