ลงพื้นที่ช่วยเหลือ “ครอบครัวเด็กประสบปัญหา อวัยวะผิดปกติ นัยน์ตาออกนอกเบ้า ก้นมี 2 รู”

วันที่ 14 เมษายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร ปลัดอาวุโส อำเภอทุ่งตะโก เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากตะโก และ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมกันลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพรเพื่อ สอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ ความช่วยเหลือจากกรณี สื่อนำเสนอข่าวทารกป่วยประหลาดตาหลุดนอกเบ้า ก้นมี 2 รู ครอบครัวมีฐานะ ยากจนไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลบุตร จากการลงพื้นที่พูดคุยกับบิดาและมารดาของเด็กทารกเพศชาย พบว่าบุตรเพิ่งคลอดได้ 6 วันที่โรงพยาบาลหลังสวนมีอาการ ผิดปกติ ลูกตาซ้ายหลุดออกมานอกเบ้า ลูกตาขวายุบลงไปด้านใน มีรูจมูกรูเดียว มีรูทวาร 2 รู นิ้วเท้าไม่แยกออกจากกัน แพทย์แจ้งว่าต้องไป รักษาที่กรุงเทพมหานคร แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้เดือนละ 3,000-4,000บาท สนง.พมจ.ชุมพร จึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังนี้

1. พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ตามระเบียบ

2. เป็นผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพ เป็นเครื่อง อุปโภคบริโภค

3. พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์จากกองทุนคุ้มครองเด็กตามระเบียบ

4. ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรเพื่อส่งต่อเด็กเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เพื่อรับการรักษาต่อเนื่องต่อไป


Share: