ลงพื้นที่ช่วยเหลือ “เด็กหญิง 9 ขวบ ชวนพ่อฆ่าตัวตาย โดนโกงไร้ที่พึ่ง บ้านที่ดินถูกยึด”

วันที่ 23 เมษายน 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและ ครอบครัวจังหวัดชุมพร อพม.อำเภอหลังสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว กำนันตำบลบางมะพร้าว ผู้แทนนายอำเภอหลังสวน เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ลงพื้นที่ให้ความช่วย เหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จากกรณีข่าว สลดใจเด็กหญิง 9 ขวบชวนพ่อฆ่าตัวตาย โดนโกงไร้ที่พึ่ง บ้านที่ดินถูกยึด จากการลงพื้นที่พบว่าครอบครัวนี้บิดาอาศัยอยู่กับบุตรชาย และบุตรสาว ครอบครัวมี ฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ สนง.พมจ.ชุมพร พิจารณา ให้ความช่วยเหลือดังนี้ 1. พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเป็นเงิน 3,000 บาทเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 2. พูดคุยให้กำลังใจและประเมิน สภาพจิตใจของบุตรสาวคนเล็ก อายุ 9 ปี ซึ่งมีความเสี่ยงในการฆ่า ตัวตาย พบว่าในขณะนี้ สภาพจิตใจของเด็กดีขึ้น มีความร่าเริงหลังจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ ความช่วยเหลือครอบครัว 3.ประสาน อบต.บางมะพร้าวและ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ เพื่อติดตามและประเมินพฤติกรรมของเด็กว่ายังมีความเครียดหรือความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายหรือไม่ เพื่อประเมินและให้ความช่วยเหลือต่อไป


Share: