ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ผู้แทน ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจ ตลาดสดตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมคณะทำงาน ณ ตลาดนัดท่าแซะ ม.6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เพื่อติดตามและให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกำหนด จากการลงพื้นที่พบว่ามีจุดวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าตลาด มีจุดลงทะเบียน ไทยชนะ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ มีเจ้าหน้าที่และป้ายประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากาก อนามัยก่อนเข้าตลาด มีการทำความสะอาดพื้นและบริเวณตลาดทุกวัน ผู้ค้าและลูกค้าให้ความร่วมมือใน การใส่หน้ากากอนามัยเป็นอย่างดี


Share: