ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และนายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับนายธนวัฒน์ แจ่มแจ้ง กำนันตำบลปากน้ำ ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยพบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังนี้
     1.ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงสูงมีความซ้ำซ้อน ทำให้เกิดความสับสนของผู้ปฏิบัติงาน
     2.คำสั่งกักตัวมีความล้าช้า ทำให้ผู้ถูกกักตัวไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     3.ผู้ถูกกักตัวแจ้งว่าไม่ได้รับความช่วยหลือ เช่น ไม่ได้รับถุงยังชีพ ทำให้ต้องออกจากบ้านมาซื้อหาอาหาร


Share: