ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้ยากไร้หรือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

          เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้หรือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ให้กับนายสำรวย สร้อยทอง พื้นที่ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 หลัง

          ให้การช่วยเหลือ ดังนี้
          1. สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ให้การช่วยเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว ตามระเบียบกระทรวง พม.
          2. เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ชุด ชุดเครื่องนอน จำนวน 2 ชุด พักลมตั้งพื้น จำนวน 1 ตัว
น้ำดื่ม จำนวน 5 แพ็ค และเสื้อกันหนาว จำนวน 2 ตัว
          3. สมาคมแม่บ้านมหาดไทยมอบเงิน จำนวน 3,000 บาท
          4. คุณทัศนียา ลิ้มอุดมพร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบชุดเครื่องนอน จำนวน 1 ชุด


Share: