ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับกาชาดจังหวัดชุมพร อาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพแก่ ผู้สูงอายุพิการ อาศัยอยู่ลำพัง ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้จากเบี้ยความพิการเเละ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลวังไผ่ ดำเนินการให้ ความช่วยเหลือปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย


Share: