ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาย อายุ 59 ปี หลังเลิกกับภรรยา ประสบปัญหาค่าครองชีพ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับนายก อบต.ครน ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ตำบลครน และอพม.ตำบลครน ลงพื้นที่บ้านเลขที่ 56/3 ม.1 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเพศชาย อายุ 59 ปี เลิกกับภรรยามาได้ประมาณ10 ปี ประสบปัญหาไม่ได้ประกอบอาชีพ สภาพ ร่างกายไม่สมบูรณ์ขาด้านขวาผิดรูป เดินไม่สะดวก สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมในการ อยู่อาศัย ปลูกสร้างอยู่ในที่ดินซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ เดิมมีบุตรสาวอายุ 14 ปี อาศัยอยู่ด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันมีผู้อุปการะไปอยู่ด้วยเเล้ว สนงพมจ.ชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน สงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้คำ แนะนำในการดำเนินการขอหนังสือรับรองความพิการจากโรงพยาบาล และดำเนินการ จดทะเบียนคนพิการ เพื่อให้ได้รับสิทธิต่างๆตามกฎหมาย ประสาน อบต.ครน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆตามกรอบภารกิจของหน่วยงานต่อไป


Share: