สนง.พมจ.ชุมพร มอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดชุมพร มอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ กู้ยืมเงินเป็นทุนประกอบอาชีพ จำนวน 19 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานมอบ


Share: