โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อเป็นผู้เฝ้าระวังทางสังคมด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นางสาววัลภาแก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชา สังคมเพื่อเป็นผู้เฝ้าระวังทางสังคมด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมกับบรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์และรูปแบบการค้ามนุษย์ในปัจจุบันของจังหวัดชุมพร ณ โรงแรมมรกตตำบลท่าตะเภาอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


Share: