โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนปะทิววิทยา อ.ปะทิว จ.ชุมพร นายกองเอก พุทธ ฤทธิ์คงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเเว่นตาผู้สูงวัย ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ พร้อมด้วยผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนห้างแว่นท็อปเจริญ เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นายอำเภอปะทิว เเละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จ.ชุมพร เพื่อมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาสที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป ที่ประสบปัญหาด้านสายตา และด้านโรคตา จำนวน 400 คน ให้มีสายตาเเละสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้น มองเห็นชัดเจนเเละได้มีเเว่นสายตาที่มีประสิทธิภาพไว้ใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองเเละบุตรหลาน เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไป


Share: