ให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาส่งกลับภูมิลำเนา จำนวน 2 ราย

วันที่ 15 กันยายน 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ให้ ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนา แก่ผู้ที่ ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 2 ราย ณ เรือนจำจังหวัดชุมพร


Share: