One Home ชุมพร ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๓

        One home ชุมพร ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ” หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน ” ณ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการ

       ทั้งนี้ ได้นำบริการต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ อาทิ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจบทบาท หน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และการมอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ครอบครัว


Share: