ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานประจำสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Local Quarantine) จังหวัด ชุมพร

วันที่ 12 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมการประชุม คณะทำงานประจำสถ ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานฝ่ายช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 6 มกราคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะ ทำงานฝ่ายช่วยเหล ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร

วันที่ 6 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะ ทำงานศูนย์ปฏิบัต ...
อ่านต่อ

ประชุมพิจารณา กลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

วันที่ 5 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ประชุมพิจารณา กลั่นกรองโครงการ ...
อ่านต่อ

ประชุม คณะทำงาน ศปก.จ.ชุมพร

วันที่ 3 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุม คณะทำงาน ศปก.จ.ช ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial