การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 6 ก.ย. 2565 เวลา 10.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาแผนการจัดหาสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนไร้ที่พึ่งของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 6 ก.ย. 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานและผู้แสดงความสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาแผนการพัฒนาศักยภาพผู้ทำการขอทานไม่ให้กลับมาขอทานซ้ำตามบริบทของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566


Share:พม. ร่วมเป็นเกียรติและติดตามโคงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม “ปลูกผักปลอดสาร เราปลอดภัย”

วันที่ 2 กันยายน 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางอารีย์ พ้นภัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติ โครงการอบรมปลูกผักปลอดสาร เราปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร เป็นประธานฯ


Share:พม.ชุมพร ร่วมการประชุมเพื่อชี้เเจงคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการเเห่งรัฐ

วันที่ 1 กันยายน 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้เเจงคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการเเห่งรัฐ ผ่านระบบออนไลน์ webex โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง ผู้รับผิดชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (5 ก.ย.-19 ต.ค. 65)จัดประชุมเพื่อชี้แจงคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน และขั้นตอนการลงทะเบียน ให้แก่ หน่วยงานสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนในพื้นที่

Share:จังหวัดชุมพร จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้นักเรียนสู้ชีวิต ส่งเสียให้เรียนจนจบปริญญาตรี ตามโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ ปันน้ำใจ ห่วงใยเยาวชน จังหวัดชุมพร “Chumphon Children Care”

วันที่ 22 ส.ค. 65 ณ ที่ว่าการอำเภอสวี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางปวีณ์ริศา เกิดสม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร นายอำเภอสวี นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ ปันน้ำใจ ห่วงใยเยาวชน จังหวัดชุมพร “Chumphon Children Care” ให้กับ นางสาวอารีรัตน์ ชังช่างเรือ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา ซึ่งมีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โครงการดังกล่าว เป็นโครงการ ที่ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร จัดทำขึ้นโดยค้นหาผู้ใจบุญมาช่วยเหลือส่งเสียด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ที่มีผลการเรียนดี แต่สภาพความเป็นอยู่ยากลำบากและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน ให้ได้เรียนจนถึงระดับปริญญาตรี

Share:พม. ร่วม กาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางปวีณ์ริศา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นางธานัท กฤชคงพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร กิ่งกาชาดอำเภอท่าแซะ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ตำบลหินแก้ว ตำบลหงษ์เจริญ และตำบลสลุย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอท่าแซะ และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 4 ราย พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ตำบลหงษ์เจริญ และตำบลสลุย อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวย 2 ราย โดยในส่วนสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้พูดคุยให้กำลังใจ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


Share:ชุมพร จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ต.สะพลี อ.ปะทิว สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์เเห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดชุมพร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เเละองค์กรสมาชิกสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัดประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมได้เเก่ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน จำนวน 200 คน โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานฯ นางปวีณ์ริศา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร กล่าวรายงานฯ เเละนายบำรุง ทองรอด ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 10 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ กล่าวต้อนรับ


Share:พม.ชุมพร จัดโครงการสมัชชาครอบครัว สมัชชาสตรีสมัชชาสวัสดิการสังคม เเละวันเเห่งครอบครัวจังหวัดชุมพร ปี 2565

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการสมัชชาครอบครัว สมัชชาสตรี สมัชชาสวัสดิการสังคม และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565 โดยนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมสมัชชาครอบครัว สมัชชาสวัสดิการสังคม และวันแห่งครอบครัวปี 2565 ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้น อำเภอเมืองชุมพร ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ผู้แทนสตรี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสวัสดิการชุมชน รวมประมาณ 195 คน ภายในกิจกรรมมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้แก่ครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อทิศทางระบบสวัสดิการสังคมไทยระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) และการบูรณาการสวัสดิการแบบองค์รวม โดยกลไกครอบครัว ชุมชน และองค์กรเครือข่าย


Share:การประชุมตรวจราชการ รอบที่ 2 ตามแผนตรวจราชการกระทรวง พม.

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชูรินทร์ ขวัญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ประชุมหน่วยงาน ONE HOME จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร


Share:ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เข้าพบ ผวจ.ชุมพรเพื่อหารือข้อราชการ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายชูรินทร์ ขวัญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. พร้อมนางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10เเละหัวหน้าหน่วยงาน พม.ชุมพร เข้าพบ นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเพื่อหารือข้อราชการ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ 2565 (การตรวจราชการ รอบที่ 2)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial