ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวคุณยายสุข กรณีเพลิงไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง

วันที่ 21 มกราคม 2564 แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เรืออากาศตรี โสภณ ภู่ขันเงิน นายอำเภอปะทิว นางสาววัลภา แก้วสวี พมจ.ชุมพร และนายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร และผู้บริหารอบต.ปากคลอง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัว นางยุพาพร โชติช่วง าศัยอยู่บ้านเลขที่ 60 ม.7 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ได้รับความเดือด ร้อนเนื่องจากที่อยู่อาศัยถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง สนง.พมจ.พิจารณาให้ความ ช่วยเหลือดังนี้
    1.ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 5,000 บาท
    2. ให้ความช่วยเหลือการปรับสภาะที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ เป็นเงิน 22,500 บาท


Share:ลงพื้นที่ตรวจ แนะนำการผ่อนคลายให้ดำเนินการกิจกรรมร้านเสริมสวย ให้เป็นไปตามมาตรการควบหลัก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับนางสาวทัศนีย์ แก้วจินดา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ชุมพร นายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนศึกษาธิการจ.ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจแนะ นำการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ประเภทกิจกรรมร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบหลักและมาตรการ เสริม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว จำนวน 7 ร้าน จากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการยังคงปฏิบัติตามมาตรการควบคุมตามที่ ภาครัฐกำหนด เช่นการคัดกรองวัดไข้ก่อนใช้บริการ เตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ มีการ โทรนัดหมายล่วงหน้า ผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากมีการติดตามข่าวสาร อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการผ่านแอพพลิเคชันไทยชนะ หรือมีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการให้ครบถ้วนอีกด้วย


Share:ผวจ.ชพ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เขตอำเภอเมืองชุมพร

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมรับฟังนโยบาย และลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอปะทิว จำนวน 3 ราย พร้อมพูดคุยให้กำลังใจแก่ทุกครอบครัวที่ตรวจเยี่ยม โดยสนง.พมจ.ชุมพร พิจารณาให้ ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว รายละ 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนในเบื้องต้น พร้อมเสนออาชีพเสริมให้ ทั้งการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และปลูกผักสวนครัว โดยกสนับสนุนจาก พัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ประมงจังหวัดชุมพร เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างต้นทุนในการดำเนินชีวิต ให้สามารถยืนด้วยตนเองได้


Share:ผวจ.ชพ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมรับฟังนโยบาย และ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอสวี จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ หมู่ 10 ต.ด่านสวี, หมู่ 3 ต.นาโพธิ์, หมู่ 2 ต.ครน และหมู่ 1 ต.ครน พร้อมพูดคุย ให้กำลังใจแก่ทุกครอบครัวที่ได้ไปตรวจเยี่ยม สนง.พมจ.ชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือ เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว รายละ 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมเสนออาชีพเสริมให้ ทั้งการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และปลูกผักสวนครัว โดยสนับสนุนจาก พัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร  ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ประมงจังหวัดชุมพร เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างต้นทุน ในการดำเนินชีวิต ให้สามารถยืนด้วยตนเองได้ นำโดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 


Share:ผวจ.ชพ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมลงพื้นที่รับฟัง ปัญหาความต้องการและมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอละแม ได้แก่ตำบลละแม 3 ราย ตำบลสวนแตง 1 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ราย โดย สำนักงานพัฒนาสังคมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นเงินสงเคราะห์ ครอบครัวรายละ 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วย นำโดย นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร


Share:ผวจ.ชพ พร้อมด้วยส่วนราชการ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อำเภอท่าแซะ

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมลงพื้นที่รับฟัง ปัญหาความต้องการและมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จำนวน 3 ราย โดย สนง.พมจ.ชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือ เพิ่มเติมเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว รายละ 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนในเบื้องต้นอีกด้วย โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร


Share:ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ครอบครัวเด็กหญิง วัย 12 ปี เนื่องจากเด็กมีภาวะอาการซึมเศร้า

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่สอบ ข้อเท็จจริงครอบครัวของเด็กหญิงอายุ 12 ปี พื้นที่ ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยมารดาเด็กแจ้งขอความช่วยเหลือ เนื่องจากเด็กมีภาวะอาการซึมเศร้า รับการ รักษาที่ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่นมีการติดเกม ไม่ยอมไป โรงเรียน เก็บตัวเองอยู่ภายในห้อง มีปัญหาอารมณ์หงุดหงิด มีการใช้ความก้าวร้าว และทะเลาะกับบุคคลในครอบครัวบ่อยครั้ง สนง.พมจ.ชุมพร ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ พิจารณาให้ความช่วยเเบื้องต้นรับตัวเด็กเพื่อส่งต่อให้ บพด.ชุมพร ให้การดูแล ชั่วคราว รวมถึงประเมินสภาพจิตใจและวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พูดคุย ทำความเข้าใจกับครอบครัวของเด็กในการดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ เด็ก และสนง.พมจ.ชุมพร ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ วางแผนในการส่งเด็กกลับสู่ ครอบครัวอีกครั้งในระยะต่อไป


Share:ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ หญิงสูงอายุ กรณีประสบปัญหาการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้สูงอายุซึ่งประสบปัญหาเกี่ยว กับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยทางสำนักงานพัฒนาสังคมจะได้ประสานไปยัง เทศบาลเมืองชุมพร เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่ง


Share:ให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาส่งกลับภูมิลำเนา จำนวน 2 ราย

วันที่ 15 กันยายน 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ให้ ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนา แก่ผู้ที่ ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 2 ราย ณ เรือนจำจังหวัดชุมพร


Share:กาชาดจังหวัดชุมพร ร่วมกับ พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร  นางสาววัลภา แก้วสวี พมจ.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยม เยียนให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 4 ราย


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial