ร่วมประชุมประจำเดือนของพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ผ่านระบบ Zoom Meeting ครั้งที่ 2/2567

     นางปุณณิภัก  ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวยุวดี ทองบุญช่วย

นักพัฒนาสังคม  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ผ่านระบบ Zoom Meeting

ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 

(กสค.) เป็นประธานการประชุม

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567


Share:พม.ชุมพร ร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน

         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ 

นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร 

ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567


Share:พม.ชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาออกบัตรประจำตัว
ผู้แสดงความสามารถ ครั้งที่ 1/2567

     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการในการพิจารณา

ออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ครั้งที่ 1/2567 มีผู้ยื่นขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ 

ประเภทการแสดงดนตรี (ร้องเพลง,เล่นกีตาร์) 2 ราย และประเภทอื่นๆ (การแสดงมายากล) 1 ราย รวม 3 ราย 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 เพื่อนำไปประกอบการแสดงความสามารถในที่สาธารณะ 

โดยมี นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน 

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567Share:พม.ชุมพร ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีขึ้นสรงพระพุทธรูปหินทรายประดิษฐานที่ซุ้มเจดีย์ปะทิวนิรมาณมงคล เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีขึ้นสรงพระพุทธรูปหินทรายประดิษฐานที่ซุ้มเจดีย์ปะทิวนิรมาณมงคล เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567


Share:พม.ชุมพร ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  

โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

Share:พม.ชุมพร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัย

       นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร 

ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ตำบลคุริง และตำบลรับร่อ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือดังนี้

     1. เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

     2. สำนักงานพัฒนาสังคมฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา

ทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ครอบครัวละ 3,000 บาท พร้อมทั้งมอบผ้าห่มครอบครัวละ 1 ชุด.

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567


Share:ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะส

         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวณัฐนารี ทองงาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นายอำเภอทุ่งตะโก ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโก ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา กรณีเด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม

     จากการลงพื้นที่ทราบว่าผู้ประสบปัญหาอายุ 53 ปี มีภรรยาอายุ 35 ปี มีบุตรทั้งหมด 5 คน บุตรสาวคนโตอายุ 10 ปี บุตรสาวคนที่ 2 อายุ 9 ปี บุตรชายคนที่ 3 อายุ 6 ปี บุตรชายคนที่ 4 อายุ 4 ปี และบุตรชายคนที่ 5 อายุ 2 ปี ผู้ประสบปัญหาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนภรรยาไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากเคยมีประวัติใช้สารเสพติด ปัจจุบันมีภาวะทางจิต และกำลังตั้งครรภ์บุตรคนที่ 6 ส่วนเด็กทั้ง 5 คน ไม่ได้ไปโรงเรียน เนื่องจากบิดามีรายได้ไม่เพียงพอ และเด็กไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือดังนี้

     1. เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

     2. สำนักงานพัฒนาสังคมฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน 3,000 บาท และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

     3. บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ เข้าประเมินสภาพครอบครัวของเด็ก และวางแผนการดูแลเด็กในระยะยาว

     4. ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโก วางแผนในการให้มารดาเด็กตรวจสุขภาพและเข้ารับการรักษาตามความเหมาะสมต่อไป

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567


Share:พม.จังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2567

                นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้่ 

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ชายทะเลปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567


Share:สนง.พมจ.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งขอรับความช่วยเหลือจากสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร 3 ราย และอำเภอหลังสวน 1 ราย รวม 3 ราย

         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้่ 

เจ้าหน้าที่ชุดจิตอาสา สนง.พมจ.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งขอรับความช่วยเหลือ

จากสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร 3 ราย และอำเภอหลังสวน 1 ราย รวม 3 ราย

สนง.พมจ.ชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อบรรรเทาความเดือดร้อนและ

เป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพต่อไป

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567


Share:พม.จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 จังหวัดชุมพร

         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร 

พร้อมด้วยหน่วยงาน One home พม.จังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 จังหวัดชุมพร 

ณ วัดปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์  

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

วันศุกร์ที่ 23กุมภาพันธ์ 2567


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial